Вие се намирате тук

Начало За нас

За нас

Общинското предприятие “Стопанисване и поддържане на общински пазари и тържища “ /ОП”СПОПТ”/-гр.Поморие е създадено с Решение № 155/16.05.1997 година, с предмет на дейност, структура и правилник за организация и управление.

В решението предметът на дейност е определен по следния начин:
- Стопанисване, поддържане и изграждане на общински пазари и тържища;
- Организация на дейността на юридически и физически лица, които осъществяват дейност на общинските пазари и тържища;
- Събиране на определените от Общинския съвет такси за ползване на място,  

  -Събиране на наеми от движимо и недвижимо имущество и други средства,

свързани с организацията на дейностите по стопанисване и поддържане на общински пазари и тържища .

Недвижимите имоти, предоставени на ОП "Общински пазари" се отдават под наем чрез публичен търг или публично оповестен конкурс, по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

Наемите от обектите общинска собственост се събират по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

За ползване на обекти за търговска дейност на открито се събират такси по реда на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите и предоставени права на територията на Община Поморие и Наредбата за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми търговски и други обслужващи дейности на територията на Община Поморие.

Приходите от стопанската дейност на предприятието се събират от длъжностни лица, определени със заповед на Директора на Предприятието и се внасят ежедневно по сметката на общината.

Всички приходи реализирани от ОП "СПОПТ" се внасят в приход на бюджета на Община Поморие.

 ОП “СПОПТ” организира и провежда дейността си въз основа на приходно-разходна сметка, обособена на самостоятелен баланс и сметка.

ОП “СПОПТ”-гр Поморие  събира следните приходи:

  • Приходи от наем имущество и наем земя
  • Приходи от рекламна дейност
  • Приходи от такси за ползване на пазари, тържища,тротоари ,панаири и др.за поставяне  на  преместваеми обекти за търговия на открито
  • Приходи от лихви
  • Приходи от такса почистване
Още в тази категория: « Структура Галерия »

За контакти

Централен офис

гр. Поморие, ул. "Княз Борис I" № 96а

тел: 0596 / 2 42 98; 2 27 99

тел./факс: 0596 / 2 22 31

e-mail: obshtinskipazari@abv.bg

За повече информация натиснете 

ТУК

Снимки от галерията

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com